23 november 1917 1336 Vervolgingen van 1. Marchand, Adolf, Louis geb. te Effelghem den 25-6-1867 won. t/S Reyndershaak n° 11/13 opkooper van beroep, beticht met 1°) aanslag op de eerbaarheid op een meisje van minder dan 16 jaar oud art 372 en 377 par III van het s.W.B. 2°) medeplichtigheid aan vruchtafdrijving 2. Brons, Corneel(…)