Afzender: Clau. Vuylsteke Geadresseerde: Buyssens De Panne, den 28sten Mei 1918 Waarde Heer Buyssens, Wel uw schrijven van 17den dezer ontvangen. Wij hebben de gelegenheid gehad uw koffer, alsook de twee kleine koffertjes waarvan ik U in mijn laatste schrijven onderhield, naar de statie te doen vervoeren. Ik zal mij met Mijnheer Vanderhaegen verstaan voor(…)