De Vos Petrus Jan, geboren te Schooten, den 23 Oogst 1859, wonende te Antwerpen, hoveniersgast, met openbare dronkenschap. Getuigen:Van Boom Jozef, De Beuckelaer Jan, burgeragenten. Ten jare1915, den 15 November. Wij Coopman Karel Adjt enz., ontvangen het volgende vlaamsch verslag van onze burger-politieagenten Van Boom Jozef en De Beuckelaer Jan. Heden om 6 ¾ ure(…)