2e bureel 700#1234 Aan den Heer Hoofdcommissaris, In de uitstalling van verscheiden winkels zijn voorwerpen tentoongesteld welke vervaardigd zijn uit Artillerie of Infanterie-kogels of uit ontplofbare bommen (springbommen). Daar de daartoe aangewende deelen eigendom van het Duitsch legerbestuur zijn, is de verkoop van zulke voorwerpen niet toegelaten. Ten einde de houders van zulke winkels van(…)