Het Laatste Nieuws 7 en 8 Januari 1919 De menigvuldigheid der diefstallen De dieven hebben tegenwoordig schoon spel hier en vooral op den buiten. Daar al de wapens werden ingeleverd bij het begin der bezetting, is haast niemand nog bij machte zich te verdedigen. Op den buiten vooral maken de dieven van de gelegenheid gebruik,(…)