Verslag aan de Gemeente Borgerhout Aan den Heer Toezichter over het Burgerlyk Bestuur der Kreitsen Crefeld Baumgardt, Jan, werd ingeschreven voor de inlichting van 1913, en bepaald vrygesteld wegens aderspat den 18 september 1912.Tydens de bezetting heeft hy dienst gedaan ten voordeele der Duitschers. Van einde 1915 tot einde 1916 heeft hy zich vrywillig ten(…)