Borgerhout, den 9 mei 1918 Aan het College van Burgemeester & Schepenen der Gemeente Borgerhout.   Hooggeachte heeren, Wij hebben de eer U te melde, dat wij voornemens zijn op 17 juni eenen wedstrijd in te richten voor konijnen en geiten in het lokaal “den Eenhoorn”. De opbrengst zou ten goede komen aan tweeliefdadige werken(…)