Borgerhout 1212 # 672 Mijnheer de krygspolitiemeester, Onder verwyzing naar en bevestiging van myn schryven d.d. 19n april 11. aan den heer Kommandant van Antwerpen, waarin ik verklaarde niet by machte te zijn in zake werkloosheid omstandige inlichtingen te bezorgen, heb ik de eer, als gevolg aan uw schryven van 9n Juli 11., n° 21237/IIa(…)