2e bureel 700#806 voorwerp: Handelsbeurs. Heden morgen werd ik bij luitenant Jesselsohn, Kommandantur, ontboden, die namens den Majoor-Polizeimeister aan de stad voorstelt het beursbedrijf op te schorsen. Deze maatregel zou genomen worden om den woekerhandel te keer te gaan. In Duitschland heeft men daarmede den besten uitslag bereikt. De Beurs zou niet gesloten worden, om(…)