2e bureel 700#834 voorwerp: Munt. Woekerhandel met munt. Uitgeven van valsche munt. Maatregelen Den heer Burgemeester der stad Antwerpen, Gedurende het verblijf van de Fransche vluchtelingen in België treden dikwijls niet gelegitimeerde geldwisselaars door eigen bedienden of agenten met de vluchtelingen in verbinding, om met hen wisselzaken te drijven. Daarbij worden aan de vluchtelingen dikwijls(…)