2e bureel 700#713 Verordening van den Heer Gouverneur-Generaal van 20 Juli 1918 tegen den woekerhandel in vee en vleesh. Zooals ik vernomen heb, zijn er onder de boeren stroomingen waarneembaar, het slachtvee, dat voor den verkoop bestemd is, terug te houden in de hoop later hiervoor hooge prijzen te maken. Ik kan niet dulden, dat(…)