1323 Verslag De huizen Lge. Winkelstraat 11 ° 63 en 69 werden tijdens de beschieting der stad door eene bom getroffen en inwendig beschadigd. De eigenaar liet ze in 1915 herstellen. Aan den voorgevel van het Kon. Atheneum en het huis n° 36 Rotterdamstraat werden eenige ruiten verbrijzeld, die allen vervangen werden eenige dagen later.(…)