Proces-verbaal van de Zitting van de Administratieve raad van zaterdag 9 december 1916 om 2.30. … 4) De Raad bestudeert in detail de posten van de Balans van het grootboek op datum van 30 november jongstleden. Men stelt met tevredenheid vast dat de inkomsten van de abonnementen van het tweede semester zeer bevredigend zijn. De(…)